Piese bicicleta - Cuveti : 100 - 200 Lei, 500 - 1000 Lei